Foto: Pixabay

Společnost Microsoft se rozhodla, že bude prostřednictvím svého prohlížeče Microsoft Edge a pomocí Microsoft Defender chránit uživatele a automaticky blokovat všechny potencionálně nežádoucí aplikace. Tuto zprávu publikovala společnost Microsoft přímo na stránkách své podpory, kde také uvedla, že se jedná o aplikace, které mohou zapříčinit pomalý chod zařízení, zobrazování reklamy či instalovat aplikace třetích stran, které mohou být buď škodlivé nebo obtěžující.

Nejedná se o novou funkci, protože jí společnost Microsoft uvedla pro operační systém Windows 10 již v rámci aktualizace May 2020 Update. Rozdíl je však v tom, že v defaultním nastavení byla tato funkce deaktivovaná a byla zde pouze možnost pro uživatele si tuto funkci aktivovat.

Nyní je situace zcela opačná, protože Microsoft tuto funkci primárně aktivuje a dá možnost jednotlivým uživatelům tuto funkci deaktivovat. Potencionálně nežádoucí aplikace by pak neměly být malwarem, ale jde o nepotřebný či nechtěný software, který má však v některých případech k malwaru poměrně blízko, jako nejrůznější adware, čističe systému nebo některé antivirové programy.

Tato funkcionalita by navíc měla ještě rozlišovat blokování aplikací, kdy dokáže systém identifikovat aplikaci staženou i jiným prohlížečem nebo nainstalovanou z externího úložiště, od blokování stahování, kdy je systém schopen při použití aktuální verze prohlížeče Microsoft Edge identifikovat potencionálně nežádoucí aplikace již v době před stažením.

Je však více než pravděpodobné, že někteří uživatelé budou míti problém, protože tato automatická ochrana může jako nežádoucí software označit i ten pro těžbu kryptoměn nebo stahování torrentů. V případě označení chtěné aplikace jako nežádoucí se doporučuje vytvořit v rámci Microsoft Defenderu výjimku, aby se předcházelo budoucím potížím.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby vám Microsoft blokoval některé aplikace, stačí si postupně otevřít Nastavení > Aktualizace a zabezpečení >Zabezpečení Windows > Řízení aplikací a prohlížečů > Nastavení Ochrany na základě reputace > Blokování potencionálně nežádoucích aplikací > následně již můžete zcela volně aktivovat či deaktivovat tuto funkci nebo si zvolit typ ochrany pomocí checkboxu na blokování aplikací a blokování stahování.

Zdroj: PCWorld.com (odkaz)