Foto: Pixabay

Dopady takového dlouhodobého výpadku by pak byly citelné, protože by to ovlivnilo nejen dodavatelský řetězec a dopravu, ale také internet a GPS. Nová studie se pak konkrétně zaměřila právě na dopad na internetovou infrastrukturu. Podle výsledků bádání by pak následky byly katastrofické, a to zejména s ohledem na podmořské kabely, které jsou základem globálního internetu.

Tuto studii prezentoval ve čtvrtek Sangeetha Abdu Jyothi z Kalifornské univerzity na datové komunikační konferenci SIGCOMM 2021. Dobrou zprávou prý je, že lokální či regionální internetová infrastruktura nezaznamená takové poškození, na rozdíl od globálního internetu. Abdu Jyothi pak ale připodobnil internet k rozvodům vody, kdy přerušení dodávky vody z důvodu havárie potrubí neovlivní fyzické rozvody vody umístěné v domě, nicméně z nich neteče nic.

Foto: Pixabay

Podnět pro zkoumání právě této oblasti byla samotná pandemie koronaviru, kdy nikdo nevěděl, co dělat, protože neexistoval žádný protokol. V případě globálního výpadku internetu je to stejné a kdyby nastal, jsme bezbranní. V historii máme zaznamenány jen málo případů masivní sluneční bouře, a to v roce 1859, kdy se polární záře objevila až na rovníku a kompasy se začaly zběsile točit a v roce 1921, kdy došlo ke globálnímu výpadku energie.

Proč jsou podmořské kabely náchylné?

Základní myšlenkou pro přenos dat mezi kontinenty je dostat balíček dat na druhý kontinent bez ztráty jediného bitu. Optická vlákna jsou ztrátová, takže po nějaké době není balíček dat kompletní. Proto se každých 50 až 150 km umisťuje opakovač, který má za úkol signál pochytit, zesílit a vyslat dál. Optické kabely jako takové jsou téměř imunní vůči slunečním bouřím. Tyto opakovače jsou však elektronické součástky, které jsou naopak velice náchylné. V případě, že dojde k vyřazení těchto opakovačů z provozu, nastane globální výpadek. Mimo tyto opakovače by mohla silná sluneční bouře vážně poškodit třeba i satelity obíhající kolem země za účelem satelitního internetu či jako součást globálního systému pro určování polohy.

Zdroj: ArsTechnica.com (odkaz)