Foto: Pixabay

Tento pátek se odstartovala zřejmě největší online akci v Evropě s názvem GreenHack. Celou akci má pod svými křídly Evropská komise. V praxi se pak 200 hackerů z České republiky spolu s dalšími hackery z jiných evropských zemí chtějí pokusit vyřešit v limitovaném času 36 hodin celosvětové klimatické problémy týkající se nadměrné spotřeby, nezodpovědné výroby a neefektivního řízení zdrojů.

Pořadatelé pak sestavili 11 otázek nebo spíše výzev, které jsou úzce spjaty s právě probíhajícím evropským Zeleným týdnem. Každý účastník si pak vybere nějakou konkrétní výzvu a té se věnuje. Mezi tématy je pak recyklace plechovek, úspora energie v budovách, druhý život nevratných lhaví, udržitelné obaly dárkových předmětů, delší životnost nábytku, recyklace nádob s nebezpečnými látkami uhlíkově neutrální stavebnictví, regulace tepla ve veřejných budovách, monitoring CO2 ve školách, provozovatel přenosové soustavy budoucnosti a platforma pro monitoring přírodního bohatství.

Foto: Pixabay

Celá akce probíhala od pátku a končí dneska večer. Vše pak bude zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků v Pražské tržnici v Holešovicích s tím, že vítěz dostane 63 310 Kč, druhý tým 37 990 Kč a za třetí místo dostane 25 320 Kč.

Zájem o tuto akci ocenil i pražský primátor Zdeněk Hřib, který vítá propojení inovací a ochrany klimatu. Zároveň uvedl, že je zvědavý, jaké řešení těchto palčivých problémů přinese mladá generace. Obecně lze předpokládat, že právě technologické inovace budou klíčové pro přechod na nízkouhlíkovou a cirkulární ekonomiku.

Pro výrobu elektřiny již dnes existují poměrně efektivní systémy, ale pro jiné průmyslové odvětví, jako je stavebnictví, stále uspokojivé řešení neexistuje. Podobné akce proto přinášejí naději pro všechny, že se objeví nějaké řešení, které bude efektivní a zároveň finančně nenáročné.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)