Foto: Pixabay

Odhalování lidí nakažených infekční nemocí COVID-19 se až doposud provádělo téměř výhradně pomocí PCR testů či antigenních testů. Kynologové ze Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ) začali testovat možnost odhalování lidí nakažených koronavirem pomocí speciálně vycvičených psů.

Dobrou zprávou je, že tuto metodu již otestovali natolik, že zažádali Ministerstvo zdravotnictví České republiky o udělení výjimky pro tento specifický způsob testování. Pokud by Ministerstvo udělilo souhlas s testováním pomocí psů, mohli by najít psi své využití například ve školách, nemocnicích či pečovatelských zařízeních.

Celá metoda vyvíjená v SAR CZ je postavena na schopnosti psů rozeznat změnu pachové signatury u těch jedinců, kteří jsou pozitivní na nemoc COVID-19. Odběr vzorků však probíhá zcela bezbolestně a není potřeba dále tyto vzorky shromažďovat, zpracovávat a v laboratořích analyzovat.

Další velkou výhodou je samozřejmě snížení nákladů, kdy jeden test stojí okolo 50 korun a je nutné testovat každého zaměstnance 2x týdně, může se cena vyšplhat až na více než 400 Kč za měsíc. Při testování pomocí psů tyto náklady odpadají.

Všichni nyní věří, že revoluční metoda bude brzy schválena a kynologové tak budou moci vyrazit na pomoc v boji proti koronaviru. Podle odborníků má tento projekt jen samé výhody, protože je pohodlný, extrémně přesný a levný. Podle optimistických predikcí by první psi mohli začít testovat národ již tento měsíc.

Zdroj: TechFocus.cz (odkaz)