Foto: Pixabay

V roce 2020 neměly firmy na výběr než přejít na digitální obchodní modely, aby dokázaly čelit dopadům pandemie a minimalizovat její dopady na své hospodářské výsledky. Tím se IT dostalo do zcela klíčové pozice. Podle výzkumné studie Agents of Transformation 2021:The Rise of Full Stack Observability došlo v této souvislosti k trojnásobnému urychlení digitálně transformačních projektů.  Není divu, že se lidé v IT ocitli pod značným tlakem. Cítí se tak 89 % manažerů a 84 % má problém „vypnout“.

Nový výzkum společnosti AppDynamics podtrhuje, že urychlená digitální transformace celé IT zesložiťuje. Respondenti uváděli následující faktory jako hlavní příčiny:

  1. Nový soubor priorit a výzev (80 %).
  2. Nekontrolované bujení technologií a směsice tradičních a cloudových technologií (78 %).
  3. Urychlený přechod na cloud computing (77 %).
  4. Vícero různých, vzájemně nepropojených monitorovacích řešení (74 %).

 

Ruku v ruce se stoupající složitostí IT výrazně narůstá i množství dat vznikajících v aplikacích, infrastruktuře, síti a bezpečnostních systémech:

  1. 85 % manažerů IT uvedlo, že rychlé odfiltrování šumu způsobeného neustále rostoucím objemem dat za účelem odhalení problémů s výkonem bude v nadcházejícím roce představovat zásadní výzvu. 
  2. 75 % dotázaných se již dnes potýká s přemírou „datového šumu“.

 

Hledají proto jednotné řešení, které zajistí přehled o celém IT prostředí v reálném čase:

    1. 95 % dotázaných říká, že úplný přehled o podnikovém IT je důležitý.
    2. 96 % poukazuje na negativní dopady neúplného nebo nedostatečného přehledu o celém IT prostředí.

 

Ačkoli většina respondentů uznává, že schopnost monitorovat IT prostředí je důležitá, naprostá většina (92 %) se domnívá, že v příštím roce bude velmi důležitá schopnost propojit výkon systémů s obchodními výsledky, jako je zákaznická zkušenost, objem prodeje nebo výnosy. Zároveň se téměř tři čtvrtiny (73 %) obávají, že neschopnost propojit výkon IT s obchodní výkonností bude mít na jejich podnik v roce 2021 negativní dopad, a 96 % věří, že schopnost propojit úplný přehled o IT s obchodní výkonností v reálném čase bude zásadní pro poskytování prvotřídní digitální zkušenosti a urychlení digitální transformace.

Manažeři IT si uvědomují, že namísto prohledávání velkého množství telemetrických dat, která jsou výsledkem standardního přístupu ke sledování IT prostředí, potřebují mít přehled o tom, co je skutečně zásadní z obchodního pohledu, aby dokázali rychle získávat nejdůležitější informace. Tento obchodní kontext jim umožní rozlišit, co je relevantní, a na základě toho jednat. 

Studie rovněž zdůrazňuje, že manažeři IT si jsou dobře vědomi potřeby zasazení výkonu IT do kontextu obchodních dat v reálném čase, avšak dvě třetiny (66 %) postrádají potřebné prostředky a podporu a 96 % upozorňuje na alespoň jednu překážku, kterou musí jejich podnik při zavádění nového přístupu překonat.

Metodika výzkumu

Společnost Cisco AppDynamics provedla rozsáhlý globální výzkum mezi vedoucími pracovníky odpovědnými za IT od úrovně představenstva po střední management s cílem lépe porozumět komplexitě, které IT v roce 2021 čelí, a změřit povědomí a poptávku po komplexním přehledu o IT prostředí v obchodním kontextu.

 

Výzkum spočíval v rozhovorech s 1050 manažery IT v podnicích s obratem nejméně 500 milionů dolarů. Rozhovory proběhly v 11 zemích – Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Indii, Japonsku, Rusku, Singapuru, Spojených arabských emirátech, Velké Británii a Spojených státech. Respondenti pracovali v různých odvětvích, včetně IT, finančních služeb, maloobchodu, veřejné správy, průmyslové výroby, automobilového průmyslu a médií a komunikace. Výzkum provedla agentura Insight Avenue v prosinci 2020 a lednu 2021. 

Zdroj: Interní tisková zpráva společnosti CISCO