Foto: Pixabay

Vylepšení doporučovaných skupin

Facebook má obrovskou zodpovědnost při zviditelňování či doporučování obsahu. Ve svém úsilí zajistit, aby lidem nebyly doporučovány potenciálně škodlivé skupiny, se snaží také o to, aby nepenalizoval velmi kvalitní skupiny zabývající se podobnými tématy. Rovnováhu mezi těmito aktivitami se snaží formulovat i prostřednictvím doporučujících pokynů, které jsou dostupné na tomto odkazu.

S tím, jak se chování na platformě vyvíjí, je potřeba dělat víc. Právě z tohoto důvodu byly ve Spojených státech z doporučení odstraněny občanské a politické skupiny i skupiny nově vytvářené. Ačkoli mohou lidé stále pozvat své přátele do těchto skupin nebo je na Facebooku vyhledat, společnost se rozhodla tato omezení rozšířit v globálním měřítku. Toto rozhodnutí staví na změnách, které byly v doporučování skupin zavedeny již dříve, jako například odstranění zdravotních skupin z těchto sekcí nebo třeba skupin, které opakovaně sdílejí dezinformace.

V momentě, kdy skupina začne porušovat pravidla, Facebook ji bude zobrazovat v doporučeních níže, což znamená, že je méně pravděpodobné, že ji lidé objeví. Tento přístup je velmi podobný tomu, jenž je využívám v News Feedu, kde jsou příspěvky s nižší kvalitou zobrazovány níže, takže je zahlédne menší počet osob.

Foto: Pixabay

Omezení dosahu skupin a členů porušujících pravidla

Skupiny a jejich členové, kteří porušují pravidla platformy, by měli mít snížená oprávnění a dosah. Omezení by se měla rovněž stupňovat v souladu s tím, zda v porušování pravidel i nadále pokračují až do chvíle, kdy budou tyto skupiny a uživatelé z platformy zcela odstraněni. Bude-li to navíc z důvodu hrozby závažného poškození nutné, budou skupiny a osoby odstraněny okamžitě bez ohledu na zmiňované mezikroky.

Opatření pro skupiny

Facebook začne upozorňovat své uživatele na to, že se chystají připojit do skupiny, která porušuje Zásady komunity. Mohou tak své rozhodnutí učinit na základě většího množství informací. Těmto skupinám také Facebook omezí zasílání pozvánek v podobě upozornění, takže bude méně pravděpodobné, že se do nich lidé přidají. Pro stávající členy skupin pak bude obsah šířený skupinou omezen a tedy zobrazován níže v News Feedu.

V případě, že má skupina významný počet členů, kteří v minulosti porušili zásady sociální sítě nebo byli součástí jiných skupin, které byli za porušování pravidel odstraněny, budou správci a modarátoři stránek po určitou dobu muset schvalovat veškeré příspěvky. To znamená, že obsah se širší skupině nebude zobrazovat, dokud jej správce nebo moderátor nezkontroluje a neschválí. Pokud ale opakovaně schválí obsah, který porušuje pravidla, celá skupina bude odstraněna.

Opatření pro členy

Ten, kdo opakovaně poruší zásady skupin, bude zablokován a po určitou dobu nebude moct zveřejňovat příspěvky ani komentáře v žádné skupině. Také mu nebude dovoleno zvát do jakýchkoliv skupin ostatní nebo vytvářet skupiny nové. Tato opatření mají pomoci se snížením dosahu těch, kteří chtějí platformu zneužívat ke škodlivým účelům, a mají stavět na současných omezeních, která byla zavedena během minulého roku.

Při zachovávání bezpečí na facebookových skupinách je neustále na čem pracovat, společnost Facebook nicméně i nadále hodlá pokračovat v budování a dalších investicích při utváření prostředí, ve kterém se lidé mohou vzájemně propojovat a podporovat.

Zdroj: About.fb.com (odkaz)