Foto: Pixabay

Smyslem kanálu vybraných příspěvků je propojit uživatele Facebooku s tím, co je nejvíce zajímá – s přáteli a známými, se zajímavým obsahem a světem kolem nich. Podobu kanálu vybraných příspěvků každodenně ovlivňují facebookoví přátelé uživatele, stránky, kterým dá uživatel To se mi líbí, skupiny, ke kterým se přidá, a obsah, na který reaguje.

Upravením okruhu uživatelů, kteří mohou příspěvky komentovat, získají uživatelé větší kontrolu nad svým sdíleným obsahem a mohou tak omezit potenciálně nežádoucí interakce. Veřejně známá osobnost, tvůrce obsahu nebo značka může rovněž omezit svůj okruh uživatelů, kteří komentují jejich veřejné příspěvky, díky čemuž se bude cítit bezpečně a bude mít možnost zapojit se do smysluplnější diskuse se svou komunitou.

Díky tomuto novému nástroji mají uživatelé kontrolu nad svým kanálem vybraných příspěvků a mohou si jej uspořádat tak, aby co nejlépe odrážel jejich zájmy a priority. Společnost Facebook chce svým uživatelům i nadále pomáhat správně chápat to, z jakého důvodu se jim v kanálu vybraných příspěvků zobrazuje konkrétní obsah.

 

Mějte pod kontrolou to, co se vám zobrazuje

V říjnu roku 2020 usnadnila společnost Facebook svým uživatelům třídění a procházení kanálu vybraných příspěvků a dala jim tak větší kontrolu nad tím, co se jim zobrazuje v kanálu vybraných příspěvků. Spustila také nový nástroj nazvaný “Oblíbené”, díky kterému mají uživatelé v kanálu vybraných příspěvků kontrolu nad příspěvky svých přátel a stránek, které je nejvíce zajímají a které považují za prioritní. Uživatelé si mohou vybrat až 30 přátel a stránek, které si následně mohou přidat do Oblíbených. Jejich příspěvky se pak zobrazí v kanálu vybraných příspěvků výše, díky filtru je navíc možné tyto příspěvky zobrazit i samostatně. Hojně využívanou funkci Oblíbené uživatelé najdou ve filtrovacím menu, které je nově dostupné v horní části kanálu vybraných příspěvků.

Toto nové menu rovněž umožňuje snadnější přístup k sekci Nejnovější, čímž výrazně  usnadňuje přepínání mezi algoritmicky seřazeným kanálem vybraných příspěvků a kanálem příspěvků seřazeným chronologicky, s nejnovějšími příspěvky zobrazenými na prvním místě. Uživatelům aplikace Facebook pro Android se lišta s filtrem zobrazí gestem swipe-up (posunutím prstem nahoru) v kanálu vybraných příspěvků. Stejná funkce bude v příštích týdnech testována i pro aplikaci v uživatelském rozhraní iOS. Bez ohledu na to, jak často uživatelé funkce Nejnovější a Oblíbené používají, vždy je naleznou v nabídce “Vaši zástupci”.

Nová vylepšení ve stávající sadě ovládacích prvků Facebooku mají za cíl pomoci uživatelům dostat pod kontrolou obsah zobrazovaný v kanálu vybraných příspěvků.  Nabízejí navíc další užitečné nástroje, jako je třeba “Uspání příspěvků”, díky kterým mohou uživatelé dočasně skrýt příspěvky od vybrané osoby, stránky nebo skupiny či možnost vypnutí politických reklam.

Zjistěte, proč se vám v kanálu vybraných příspěvků zobrazují navrhované příspěvky

Aby Facebook svým uživatelům pomohl objevovat stále nový a relevantní obsah, zobrazuje v kanálu vybraných příspěvků navrhované příspěvky, například ze Stránek a Skupin, které uživatelé již nesledují, ale mohly by je zajímat. Tyto navrhované příspěvky jsou založeny především na uživatelově zájmu o příspěvek, souvisejících tématech a také na poloze. Jelikož se však jedná o účty, které se uživatelé zatím nerozhodli na sociální síti sledovat, řídí se společnost Facebook přehlednými pokyny, které určují, jaký obsah lidem doporučovat.

Nově rovněž uvádí Facebook u automaticky navrhovaných příspěvků více informací u možnosti „Proč se mi to zobrazuje?“. Pokud tedy uživatelé chtějí získat více informací o tom, proč se jim v kanálu vybraných příspěvků zobrazuje obsah od přátel, stránek a skupin, které sledují, či automaticky doporučované příspěvky, stačí toto okno rozkliknout.

To, jaký obsah se uživatelům zobrazuje v kanálu vybraných příspěvků, ovlivňuje několik faktorů:

  • Související projevený zájem: Příspěvek může Facebook uživatelům navrhnout v případě, pokud jiní uživatelé, kteří na tento příspěvek reagovali, dříve rovněž reagovali v rámci stejné skupiny, stránky nebo stejného příspěvku jako cílová osoba.
  • Související témata: Pokud se uživatelé na Facebooku nedávno zajímali o určité téma, systém jim může navrhnout další příspěvky, které s daným tématem souvisí. Pokud například nedávno dali To se mi líbí nebo přidali komentář k příspěvku na stránce týkající se basketbalu, Facebook jim může navrhnout další příspěvky týkající se basketbalu.
  • Poloha: Navrhovaný příspěvek se může uživatelůmzobrazit na základě jejich polohy a toho, na co reagují lidé v jejichokolí.

Pokud chtějí uživatelé aktualizovat zobrazovaný a sdílený obsah ve svém kanálu vybraných příspěvků, musí nejprve zkontrolovat jeho předvolby a nastavení soukromí, které si mohou jednoduše upravit v aplikaci dle svých potřeb. Skrze funkcionality, které umožňují mít své uživatelské prostředí na sociální síti pod kontrolou chce společnost Facebook zvýšit celkový uživatelský komfort. Proto má v úmyslu i nadále investovat do nových způsobů, které uživatelům umožní získat větší kontrolu nad svým obsahem a také více informací.

Zdroj: Interní zpráva Facebook.com