Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

Občas se mohli někteří pánové dostat do složité situace, když byli obviněni ze znásilnění. Tento problém se rozhodli elegantně vyřešit v Dánsku, kde na konci minulého roku došlo k legislativní úpravě definice znásilnění. Za znásilnění tak může být považován jakýkoliv sexuální akt bez jasného a zřetelného souhlasu všech zúčastněných stran. Ještě nedávno však bylo za znásilnění považován akt, při kterém bylo použito násilí a oběti bylo znemožněno se bránit.

Vývojáři pak na základě této novely přišli s elegantním řešením v podobě aplikace iConsent, která umožňuje zaregistrovat svého partnera, se kterým zamýšlí dotyčný prožít sexuální styk. Tento partner mu pak žádost oficiálně potvrdí. Jeho souhlas pak má platnost 24 hodin a vztahuje se pouze na jeden akt.

Celý proces byl odstartován debatou, co to je vlastně jasný a zřetelný souhlas k sexuálnímu aktu. V případě, že je udělen pouze ústně a beze svědků, může ho oběť kdykoliv následně popřít. V tomto případě poslouží právě aplikace iConsent, která pracuje na principu šifrované komunikace mezi chytrými telefony všech zúčastněných stran. Tyto strany si pak vymění mezi sebou prostřednictvím aplikace tzv. tokeny, neboli digitální šifry. Tento souhlas je pak archivován pro případné použití jako důkazního materiálu.

Vzápětí se zdvihla i vlna kritiků, kteří považují tuto aplikaci za stejně smyslnou a vášnivou, jako tiskovou konferenci o koronaviru. Jiní zase namítají, že by se do spontánního vztahu neměla míchat byrokracie. Souhlas je podle některých udělen již tím, že se dotyčný začne vysvlékat a dává jasné signály. Ovšem v případě následného obvinění se tyto skutečnosti velice těžko dokazují. Naproti tomu je aplikace zcela bezpochyby jasným důkazním materiálem.

Zdroj: eDynamix.com (odkaz)