Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

Až do současnosti se žáci na základních školách v rámci hodin informatiky naučili prakticky základní znalost o Wordu, Excelu a velice hrubé základy o různých komponentech, ze kterých se skládá počítač.

Podle nového modelu Rámcového vzdělávacího programu, který představilo Ministerstvo školství, by se žáci měli mimo jiné dozvědět něco více o algoritmizaci, základech programování a obecné práce s daty. Pandemie koronaviru ukázala, že je práce s technologiemi naprosto nezbytná pro fungování společnosti, a proto bude hodinová dotace na tento předmět ztrojnásobena.

Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

Současný Rámcový vzdělávací program pochází z roku 2004, kdy byl založen Facebook, YouTube nebo Gmail a je proto logické, že nemůže odpovídat současným potřebám. Podle učitelů informatiky se jednalo spíše než o reálnou informatiku o základy práce s PC. Nový RVP je přitom spíše o uvažování, pochopení algoritmů a naučit se pracovat s daty. Nejde tedy výhradně o práci na PC.

Stávající náplň, tzn. práce s textovým editorem či tabulkovým procesorem, se zkrátka přesune do jiných předmětů. Konečné rozvrstvení náplně i počtu vyučovaných hodin pak ale bude záviset zejména na jednotlivých školách. To, co se mnohým učitelům však nelíbí je fakt, že budou muset odebrat některé hodiny z jiných předmětů a věnovat to informatice.

Záleží to však opět na jednotlivých školách. Ve hře jsou především hodiny tělesné výchovy a hodiny kultury a umění. Například na druhém stupni jsou nyní čtyři hodiny hudební výchovy a šest hodin výtvarné výchovy. Pandemie však ukázala, že je důležitější, aby žáci a studenti měli alespoň základní počítačovou gramotnost než aby uměli „dobře zpívat nebo hezky malovat“. Učit se však budou muset i učitelé, kteří sami mnohdy nemají hlubší znalosti informačních technologií.

Zdroj: Revize.edu.cz (odkaz)