Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

Do roku 2030 plánuje společnost spoléhat na obnovitelnou energii pro 90 procent své spotřeby elektřiny. Do roku 2025 chce snížit emise skleníkových plynů o 65 procent ve srovnání s úrovněmi roku 2010.“Jsem hrdý na to, že společnost IBM je na špičce v přijímání opatření k výraznému snížení emisí,“ uvedl v tiskové zprávě předseda a výkonný ředitel IBM Arvind Krishna.

Například slib společnosti Microsoft týkající se klimatu se zaměřuje na podporu vývoje technologií, které vysávají oxid uhličitý z atmosféry, v roce 2012 dosáhla společnost nulových emisí, stále však investuje do lesů, aby vyrovnala své uhlíkové znečištění. Amazon se zavázal dosáhnout nulových emisí do roku 2040. Emise společnosti Amazon však nadále rostou s rozšiřováním jejich působnosti.

Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

V novém klimatickém závazku společnosti IBM stále existuje prostor pro další ambice, protože společnost dosud nestanovila cíle pro snižování emisí pocházejících z jejího dodavatelského řetězce nebo používání jejích produktů spotřebiteli. Tyto druhy nepřímých emisí často tvoří většinu uhlíkové stopy společností. Microsoft a Amazon na druhé straně berou v úvahu v rámci svých závazků v oblasti klimatu všechny tyto zdroje emisí.

Zdroj: TheVerge.com (odkaz)