Zdroj: News.Microsoft.com

Nečekaný nástup koronaviru na jaře loňského roku znamenal ve všech směrech zlom. Zároveň se dala první vlna globálfní krize brát jako varování a zároveň inspirace pro to, jak dělat řadu věcí lépe.

Své o tom vědí také v logistickém segmentu, který je klíčový pro zásobování všech myslitelných druhů zboží. Právě logistika se s příchodem pandemie dostala pod obrovský tlak, který bylo nutné rychle a efektivně vyřešit.

„Ani Česko se nevyhnulo lekci, kterou musely podstoupit dodavatelské řetězce v každém koutě světa. Potřeba zvýšení přehlednosti, flexibility a celkové efektivity během krize tak postavila digitalizované služby do klíčové pozice pro obchodní plánování.“

Zdroj: Arkadiusz Glinka, hyperlog.info (odkaz)

Důležitá role platform v dodavatelském řetězci

V kritické situaci pandemie spoléhala spousta podniků na platformu Navisphere od společnosti C.H. Robinson. Jedná se o komplexní a globální logistickou platformu, která pracuje s umělou inteligencí a zpřehledňuje všechny procesy v reálném čase, čímž pomáhá všem účastníkům dodavatelského řetězce zefektivnit své fungování a doručit zboží na místo určení včas. Právě tato služba i v době pandemie zaručila, že firmy mohly své zboží úspěšně doručovat do cíle i přes ztížené podmínky.

Přestože se spousta koncových zákazníků se službami společnosti C.H. Robinson do kontaktu nedostane, její platforma Navisphere má na chod jejich životů obrovský dopad – pro celou řadu podniků, na jejichž produktech chod společnosti stojí, je C.H. Robinson  klíčovým pomocníkem, a to nejen v době krize.

„Je nezbytné, aby podniky fungovaly v rámci logistických operací na nové úrovni kontroly a stability. Jen tak se dá obstát v těžkých zkouškách, kterých se na jaře objevilo v zásobování velmi mnoho. Naše technologie bude znamenat jednu podstatnou věc: agregovaná data z více zdrojů dokážou firmy přes naši platformu promítnout přímo do svých strategií. Dodavatelské řetězce se následně stanou stabilnějšími a lépe připravenými na řešení jakékoli krize a neočekávaných incidentů,“ vysvětluje Glinka.

C.H. Robinson si od spojení s Microsoftem slibuje posílení svých služeb. K tomu má pomoci kombinace Navisphere, cloudové služby Microsoft Azure a sítě Microsoft Azure IoT, která posune úroveň zásobování o úroveň výš.

Zdroj: ukázka Navisphere, news.microsoft.com (odkaz)

Perfektní přehled o zboží

Hlavní doménou programu Navisphere od C.H. Robinson je spojení řady složitých logistických procesů na jednom místě. Platforma zároveň mapuje v reálném čase pohyb zboží, od zadání objednávky až po doručení do konečné destinace. Existuje dokonce několik verzí Navisphere, které jsou přizpůsobené dílčím členům dodavatelského řetězce – zatímco třeba Navisphere Carrier slouží dopravcům pro zachování přehledu o pohybu objednávek (i s pomocí map), Navisphere Driver využívají samotní řidiči při zadávání trasy nebo oznamování svého aktuálního statusu.

Společnost C.H. Robinson chce poskytnout své know-how a zkušenosti z logistiky firmám, které je dokáží efektivně využít při svém podnikání, což se obzvlášť hodí v neklidných časech. Výsledkem spolupráce s Microsoftem bude ještě silnější, efektivnější a odolnější dodavatelský řetězec, díky kterému si koncový zákazník bude moct nadále užívat všech svých oblíbených produktů.

Zdroj: TZ C.H. Robinson, News.Microsoft.com (odkaz)