Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

O vlivu médií a sociálních sítí na veřejné mínění se v obecné rovině ví. Navíc je bohužel tato skutečnost často využívána nebo spíše zneužívána pro šíření fake news nebo pro dehonestování nějaké osoby. Druhým smutným faktem je, že servery těchto sociálních sítí sedí kdesi v zahraničí a státní orgány většinou nemají sebemenší páku, jak korigovat nelegální jednání některých uživatelů.

Nyní se rozhodlo Polsko, že tomuto zabrání a tamní ministerstvo spravedlnosti veřejně oznámilo, že chystá nový zákon, který má omezit prozatím neomezenou moc sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter. Navíc zákon umožní smazat jednotlivé příspěvky či celé účty.

Zdroj: Pixabay.com (odkaz)

Nejde však o žádnou cenzuru, ale spíše o ochranu lidí a dětí. Polské orgány navíc mohou zasáhnout jen tehdy, když dojde k porušení polské legislativy. V případě porušení legislativy na sociálních sítích hrozí také pokuta od 288 000 Kč do 288 milionů Kč. Dohled nad sociálními sítěmi bude mít pěti členná rada, která bude volena třípětinovou většinou poslanců na šest let.

Polský ministr spravedlnosti také prohlásil: „Svoboda slova a svobodná debata jsou podstatou demokracie.“ Jedině s novým zákonem může prý podle ministra Polsko garantovat svým občanům základní lidská práva a svobody, která jsou zaručena polskou ústavou. Pro jednodušší jednání budou nově provozovatelé sociálních sítí mít povinnost ustanovit si svého zplnomocněného zástupce k jednání s radou pro sociální sítě a se soudy. Opoziční poslanci však pochybují o tom, že se nejedná jen o laciný politický tah. I tak se podobná témata otevírají stále více po různých zemích napříč Evropou.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)