Zdroj: Pixabay

Ke konci každého kalendářního roku se obvykle vydávají různé výroční zprávy hodnotící minulé období a prognózu do budoucna. Výjimkou není ani naše armáda, která uveřejnila Výroční zprávu Vojenského zpravodajství za rok 2019. Ta bohužel nenabízí příliš pozitivní predikcí.

V této zprávě se pak můžeme dočíst, že analytici Vojenského zpravodajství se obávají rostoucího napětí mezi velmocemi, které může v konečném důsledku přerůst až v třetí světovou válku.

“Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět v současnosti směřuje, je zatím v první fázi své přípravy. Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden. Nebudeme-li schopni odhadnout a vyhodnotit si následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy vedoucí ke vzájemnému zničení.“

V dnešní době již není společnost rozdělena pouze na spojence USA a spojence Ruska, ale do hry vstupuje i Čína, Turecko nebo Írán. Dalším náznakem eskalace globálního problému je skutečnost, že představitelé jednotlivých mocností přestávají čím dál více ctíc mezinárodní právo a dobré mravy.

Navíc proti sobě začaly jednotlivé státy používat i dezinformační kampaně, které mají rozložit tamější společnost a její mínění. I přes to však zbývá naděje a pokud se všichni budou snažit vyhnout se konfliktu místo toho, aby ho vyhledávali, žádná válka být nemusí. To však může být problém, protože i někteří lidé dokáží mezi sebou být silně nenávistní (viz hatovací komentáře, nenávistné výhružky, atd., které bohužel nejsou výjimkou), jak se pak mají dohodnout celé země. 

Zdroj: Army.cz