Zdroj: Pixabay

Mnoho zemědělců a chovatelů zvířat má svá zvířata pojmenovaná, a to nejen ty domácí, ale i ty hospodářská. Melanie Clapham, která se deset let jako bioložka věnuje medvědům grizzly, si povšimla, že zvířata mají, stejně jako lidé, drobné odlišnosti jeden od druhého. Identifikace jednotlivých medvědů je však velice obtížná, protože jejich kožich se mění jak ve své barvě tak hustotou podle jednotlivých ročních období.

Clapham se proto spojila se dvěma inženýry ze Silicon Valley a společně vyvinuli BearID. Jedná se o software pro rozpoznávání obličeje medvědů, který by měl biologům umožnit sledovat pohyb medvědů bez nutnosti osazovat je límcem či jim propíchnout ucho GPS lokátorem. Pro svou aplikaci využili již existující softwarem Dog Hipsterizer, který má psům přidávat pomocí rozšířené reality knírky a klobouky.

Tato aplikace jim umožní identifikovat obličej medvěda. Následně nechali tuto aplikaci načíst 4 674 obrázků medvědů Grizzly a nastudovat v rámci strojového učení. Podobnou aktivitu vyvíjí i Joe Hoagland, který je chovatel dobytka v Leavenworthu v Kansasu. Ten zase nechal vyvinout aplikaci CattleTracs, která umožní každému pořídit snímek dobytka, které se následně spolu s datem a GPS souřadnicemi uloží do databáze.

Všechny další fotografie konkrétního zvířete se budou skládat do jedné skupiny a majitel tak může pozorovat vývoj jedince. Podle něj má tato aplikace velký potenciál, protože jednotlivé kusy dobytka dost střídají majitele než skončí na jatkách bez možnosti vystopování jeho původu. V praxi by to hlavně pomohlo při stopování původu různých nemocí krav. Ať už se jedná o aplikaci pro rozpoznávání medvědů či krav, všichni nyní přemýšlí, jak svou aplikace nejlépe uplatnit a rozšířit.

Zdroj: CNN.com