Zdroj: Pixabay

O hraní her a jejich dopadu na lidské zdraví se v poslední době dosti spekuluje. Podle Světové zdravotnické organizace se z hraní her může vyklubat i závislost oficiálně uznaná jako nemoc. Na druhou stranu publikovala Oxfordská univerzita statistický výzkum svého Oxford Internet Institute na téma vztahu hraní počítačových her a jejich vlivu na mentální stav člověka.

Podle autorů má doba, kterou běžně stráví hráč hraním počítačových her i pozitivní vliv na mentální zdraví hráčů. Nesmí se to však dostat za hranici závislosti. Výzkumníci měli k dispozici vzorkovou skupinu hráčů, u které sledovali rovnici na jejíž jedné straně byl čas strávený hraním a na straně druhé jejich aktuální duševní rozpoložení, a to jak sofistikovanými přístroji monitorované chování, tak i jejich subjektivní popis mentálního stavu.

Zdroj: Pixabay

Do studie byly zahrnuty i další proměnné, jako vliv různých pocitů z her, soutěživost, zážitky, autonomie či tlak a stres. Jedná se o jedinou studii svého druhu na zemi, protože mimo subjektivní popis mentálního stavu hráčů sleduje i nekompromisní data z přístrojů a čas, který byl stráven hraním her. Pro účely výzkumu byly použity hry Plants vs Zombies: Battle for Neighborville a Animal Crossing: New Horizons.

V minulosti podobné výzkumy probíhaly spíše ve formě dotazníku, který v pravidelných intervalech hráči vyplňovali. Jako svůj závěr uvádí studie tři výstupy:

  1. množství času, které strávil hráč hraním her je určitým faktorem, který ovlivňuje pohodu hráčů.

  2. čas strávený hraním nemá na pohodu takový vliv, jako to, jakou hru hrajeme a jaké pocity u toho máme.

  3. Pokud si hráč hru užije nebo pokud se mu v ní daří, má daleko větší duševní pohodu než hráč, který byl v hraní neúspěšný.

Z výsledků tak plyne jediné – hry nezpůsobují nezbytně jen závislost a nejsou jen škodlivé pro mentální zdraví, ale v případě, že se vám ve hře daří a nestrávíte tam zbytečně moc času, můžete si své mentální zdraví ještě vylepšit.

Zdroj: University of Oxford