YouTube smaže dezinformační videa o koronaviru bez milosti. Když názor, tak od odborníka!

Nejen v České republice, ale všude ve světě se šíří nebezpečná dezinformační videa o koronaviru, která jen bagatelizují či zpochybňují vážnost současné situace. V konečném důsledku jsou pak lidé ovlivněni natolik, že přestanou dodržovat bezpečnostní pokyny a jsou tak hrozbou pro své blízké a celé okolí.

Zdroj: Pixabay

Ohledně současné pandemie koronaviru se vyrojilo mnoho informací a videí, které nějakým způsobem buď podporují teorii, že je potřeba, aby se všichni lidé nějakým způsobem chránili a dodržovali základní bezpečnostní pokyny nebo se na druhou stranu snaží vetovat veškeré snažení vlády a celou pandemii považují hloupě jen za politickou hru.

Vzhledem k tomu, že tento problém není jen u nás, ale na celém světě se rozhodlo Youtube, že odstraní všechny videa ohledně koronaviru, které jen dezinformují a nepřímo tak můžou ovlivnit i vysoké počty nakažených. Povolená videa budou pouze taková, která pocházejí od epidemiologů, nikoliv od zubařů, a která jsou v souladu se Světovou zdravotnickou organizací.

Zdroj: Pixabay

Zároveň chce Youtube také předcházet šíření konspiračních teorií o tom, že spolu s vakcínu budou všem lidem na světě implementovat i speciální čipy na špehování. Youtube si vytvořilo své zásady ohledně koronaviru již před časem, nyní je však aktulaizovalo. Najdeme v nich konkrétně i zákaz videí zpochybňující či bagatelizující existenci koronaviru či jeho nakažlivosti nebo informací o objevení nového neprokázané a neotestovaného léku proti COVID-19.

Pokud někteří lidé nemají rozum a mají zapotřebí hrát si na epidemiology a odborníky z jiných profesí, nezbývá než toto opatření zavést. Pokud si tito dezinformátoři získají nějakou důvěru lidí, můžou způsobit, že na jejich doporučení přestanou nosit roušky, nakazí se a v krajním případě zemřou. Při tom na počátku této tragédie by stálo pouhé video antiodborníka.

Zdroj: The Verge.com

Přidat na domovskou stránku Seznam.cz
ARCHIV