Zdroj: Pixabay

Virtuální realita nabízí mnoho možností a téměř všechny technologicky zaměřené společnosti investují určitou část svých zdrojů právě do vývoj virtuální reality. Pro využití virtuální reality je zapotřebí zpravidla nějaká souprava se senzory či alespoň helma. Mimo to je však důležité mít kolem sebe opravdu velký dostatek prostoru, který leckdy bohužel schází.

Právě tímto problémem se začala zabývat i společnost Virtuplex, která ho vyřešila poměrně efektivně. V Počernicích si otevřela největší komerčně dostupnou halu pro virtuální realitu v Evropě. Celý prostor pak má sloužit primárně pro další společnosti, které chtějí prezentovat zákazníkům své virtuální modely ve skutečném měřítku.

Společnosti zde mohou prezentovat například virtualizaci rodinného domu před stavbou nebo výstavbu kancelářského komplex. Je logické, že je daleko efektivnější, když klient vidí na vlastní oči reálnou podobu než jen vytisknutý obrázek na papíru. Navíc to usnadní i plánování rozvržení nábytku. Vzhledem k rozloze haly, která je 600 metrů čtverečních, bude možné přenést snad jakýkoliv model ve virtuální realitě v odpovídající velikosti do skutečného prostoru.

„Máme zkušenost, že lidé po pár minutách díky možnosti pohybu ve virtuálním modelu zapomenou, že nejsou v reálném světě. Interagují a jednají tak, jako kdyby v nově postavené pobočce nebo budově už byli. Okamžité zapracování úprav a jejich validace jim tak umožňuje šetřit čas v přípravné fázi projektu a tím i finance.”

Ve finále to může developerským společnostem ušetřit mnoho času, který by strávili tvorbou náhledů a fyzického modelu. Koneckonců již v minulosti využil služby Vrituplexu třeba Vodafone, který se nechal provést svou novou pobočkou v Letňanech. Do budoucna plánují připravit virtuální tréninky třeba i pro záchranou složku. Virtuální požár hasiče nepopálí a je tak ideální pro nácvik hašení.

Zdroj: forbes.cz