Zdroj: Pixabay

V souvislosti s bezpečnostními opatřeními v rámci pandemie koronaviru je zavedena i distanční výuka na všech školách. I když je toto opatření nutné, znamená mnohé problémy související hlavně s nedostatečným technickým vybavením ze strany žáků. V rodinách s více dětmi a jedním počítačem v domácnosti se musí děti o počítač dělit a všechny děti nemůžou tím pádem být přítomny na všech vyučovacích hodinách.

Tento stav dal podnět k vyvinutí portálu darujnotebook.cz, jehož cílem je propojit jednotlivé školy s dárci použitých notebooků. Pod svá křídla si vzal tento projekt na starosti sám Český červený kříž. V praxi pak jednotlivé školy a vzdělávací zařízení mohou zadávat svou poptávku na chybějící vybavení pro své žáky.

Tyto poptávky jsou vytříděny podle krajů a umístěny do přehledných sekcí. Případný dárce si pak může vybrat konkrétní zařízení, které chce obdarovat či jinak podpořit. Dárce pak kontaktuje zařízení pomocí uvedeného čísla nebo e-mailu a dohodne se na fyzickém předání daru, popřípadě zápůjčky. Mezi dárcem a obdarovaným je pak podepsána darovací nebo zápůjční smlouva, jejíž vzory jsou na portálu také umístěny. V současné době je registrováno již přes 150 institucí, které zoufale potřebují pomoci.

Zdroj: Červený kříž