Zdroj: Pixabay

Na Univerzitě Karlově v Praze, konkrétně na matematickofyzikální fakultě, se skupinka studentů rozhodla, že si budou vařit vlastní pivo, která má svoji specifickou recepturu odvozenou od čísla PÍ. Na pomoc si vzali ještě odborníky z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a také z pivovaru Ferdinand.


Název piva je „Pěkný číslo“ a tento název se zrodil z malé slovní hříčky, kdy studenti vymysleli napsat pivo jako „PÍ“ v kroužku „O“. Od Ludolfova čísla, neboli PÍ, která má hodnotu zhruba 3,14 se pak odvíjí naprosto celá receptura. Na výrobu jsou použity 3 druhy chmele a pivo má stupňovitost 14. Obsah alkoholu je pak dvojnásobek PÍ, tedy 6.28%. Dále se může tento specifický nápoj pochlubit 31,4 jednotkami hořkosti. Celé dohromady je to pak Pěkný číslo, které jednou po konci nouzového stavu poteče z PÍpy.

Zdroj: Pixabay

Nyní Matfyz hledá tvář pro Pěkný číslo. Za tímto účelem vyzval občany České a Slovenské republiky a vyhlásil veřejnou grafickou soutěž o logo na etiketu a zároveň na další propagační materiály, jako jsou slogany, billboardy, samolepky, atd. Soutěžit můžete až do 20. listopadu tohoto roku.

Ludolfovo číslo se značí π a vyslovuje se to PÍ. Udává pák poloměr obvodu jakéhokoliv kruhu v eukleidovské rovině k jeho průměru. Využívá se tak pro výpočet objemu a obsahu mnoha geometrických útvarů a pro matematiku je naprosto nepostradatelné. Jeho hodnota je pak vyjádřena v desítkové soustavě přibližně 3,14159265359.

Zdroj: Matfyz.cz