Zdroj: Pixabay

Celý svět si nepřeje nic jiného než, aby byla objevena účinná vakcína proti koronaviru a celá pandemie, která napáchala nemalé škody na lidech, životech i ekonomice byla už za námi. I kdyby však někdo v tuto chvíli objevil onu vakcínu, nastane problém s transportem. Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) se jedná o „největší výzvu v letecké dopravě,“ protože podle předběžných odhadů bude pro transport zapotřebí prostoru odpovídající zhruba 8000 velkokapacitních letadel Boeing 737 Jumbo Jet.

„Bezpečné dodání vakcíny proti covidu-19 bude pro globální vzdušnou nákladní dopravu misí století. A nemůže se provést bez opatrného předchozího plánování. Na to je čas právě teď. Rozsah přepravy bude enormní. Poskytnutí jedné dávky pro 7,8 miliardy lidí by vyžadovalo kapacitu 8000 nákladních Boeingů 747.“

Plánování této mise bude jistě náročné, zvlášť vezmeme-li v úvahu, že těchto Boeingů bylo vyrobeno pouze 225. Přepravovat takový objem pomocí klasické silniční logistické sítě je pak téměř nemožné. Nejpravděpodobnější variantou tak zůstává zapojení různých světových armád a jejich armádních letadel a námořních plavidel.

Dalším problémem, který bude transport vakcín komplikovat, je skutečnost, že vakcíny by během přepravy měla být uchovávána při teplotách 2-8 stupňů Celsia a některé vyžadují, aby byly během transportu zmrazeny. To se ovšem týká nejen samotného transportu letadlem, ale také vybaveností na letištích, kdy po příletu musí být k dispozici chladírenské a mrazírenské zařízení pro jejich skladování.

Zdroj: Pixabay

V tuto chvíli však žádná vakcína schválená není, takže je dostatek času na plánování. Samotný transport bude však zpomalovat i nedostatečné výrobní kapacity, takže finální tlak na dopravu by nemusel být tak velký. Jinými slovy se dá říci, že i kdyby někdo vakcínu vynalezl, bude trvat možná i několik měsíců než se konkrétně k vám dostane.

Zdroj: Novinky.cz