Zdroj: Pixabay

Celý svět je zachvácen pandemií koronaviru a je logické, že některé z našich běžných činností jsou nyní rizikovější a je při nich větší riziko nákazy koronavirem. Jednou z takovýchto činností je i sborový zpěv, při kterém dochází k masivní expozici nákaze. Bohužel při těchto činnostech je nemožné používat ochranné pomůcky v podobě roušek či respirátorů. Blíže se touto problematikou zabývá doktor Bernhard Richter z Institutu hudební medicíny z Freiburgu, který se mimo medicíny věnuje i sborovému zpěvu. 

„V takovém případě se sejde větší skupina lidí, kteří navíc stojí blízko u sebe. Tím je z hlediska hodnocení rizika ve chvíli, kdy je jedna z osob skutečně nemocná, dán ten nejlepší předpoklad pro šíření viru. Jsou to ty nejmenší, nejjemnější částečky, které nespadnou ihned na zem, nýbrž zůstávají ve vzduchu. A to je právě ten problém: Pokud je v tomto prostoru a vzduchu více lidí, kteří po delší časový úsek zhluboka nadechují a vydechují, nezůstává tento vzduch přímo před jedním zpěvákem, nýbrž se jím do cca 15 minut vyplní celý prostor, je-li mezi nimi někdo nakažený. A to je právě rozhodující.“

Zdroj: Pixabay

Sboristé tak ohrožují nejen sebe, ale celý kolektiv, své rodiny včetně postarších lidí a v případě dětských sborů hrozí masivní rozšíření napříč školami, kde roušky také nemusí být. Důkazem je i hromadné nakažení 23 členů pěveckého sboru na Frýdecko-Mistecku během jediné zkoušky.

V případě dětí je zde ještě riziko v tom, že se u nich neprojevují žádné příznaky nákazy, proto trvá poměrně dlouho, než se odhalí, že je dítě nakaženo. Náš časopis se ohledně této problematiky obrátil na prof. Jaroslava Flégra s otázkou, zda je sborový zpěv rizikový faktor.

„Tuhle problematiku jsem nikdy nesledoval, ale je to naprosto logické. Sborový zpěv musí být nutně vysoce riziková aktivita.„

Zároveň jsme oslovili i doc. MUDr. Danu Göpfertovou, Csc. z Ústavu epidemiologie 2. LF UK, která byla tak laskavá a zodpověděla nám několik otázek týkající se sborové zpěvu a jeho případných rizik z pohledu epidemiologa. Zde vám představujeme výtažek z našeho rozhovoru:

Je sborové zpívání rizikový faktor při šíření COVID-19?

Sborové zpívání je v literatuře uváděno ve spojení s vyšším rizikem nákazy Covid-19, prozatím se jedná spíše o kasuistiky, resp.jednotlivé epidemické výskyty.

Pokud je rizikový faktor, v čem spočívá jeho hrozba. Proč se při zpívání šíří koronavirus intenzivněji než při normálním rozhovoru?

Zpěv je spojen s výraznou respirační aktivitou, intenzivními vdechy a snad i výdechy. Je tedy možné, že se virus SARS Co-2 dostane snadněji nebo ve vyšší dávce do nižších partií dýchacího ústrojí. Na toto by ovšem lépe odpověděl patofyziolog. Expozice nákaze je navíc při uvedené činnosti protrahovaná a zpěváci jsou v těsném kontaktu a nejspíše i v uzavřeném prostoru.

Je z Vašeho pohledu dětský pěvecký sbor rizikovější než běžná výuka na základní škole?

Myslím, že riziko nákazy v pěveckých sborech obecně je o něco vyšší než při běžné výuce. U dětí je  u Covid-19 pozorováno méně klinicky manifestních průběhů, tedy by šlo možná spíše o nákazu než onemocnění. Jak významným zdrojem nákazy z hlediska jejího dalšího šíření jsou děti bez příznaků se stále ještě vyhodnocuje a jsou potřeba další informace.

Z výše uvedených rozhovorů je patrné, že sborový zpěv představuje riziko nejen pro sboristy a jejich nejbližší, ale pro celou společnost. Bylo by proto vhodné, aby se touto problematikou začal zabývat někdo kompetentní k tomu, aby učinil příslušná preventivní bezpečnostní opatření. Pokud se zaujme laxní postoj, hrozí exponencionální růst křivky počtu nakažených.

Zdroj:  ceskesbory.cz