Zdroj: Pixabay

Vědecké týmy z celého světa se snaží co nejdříve vynalézt a otestovat jakoukoliv zbraň proti SARS-CoV-2. Naděje nyní svitla u vědeckého týmu na univerzitě v Hirošimě, který v rámci svého výzkumu zkoumal různou vlnovou délku ultrafialového světla. Nakonec přišli se závěrem, že UVC záření s vlnovou délkou 222 nm spolehlivě likviduje COVID-19, ale zároveň není škodlivý pro člověka.

Toto světlo je pro člověka neviditelné, protože má vlnovou délku kratší než viditelné světlo, ale delší než rentgenové záření. Toto UVC záření je v podstatě nejtvrdším ultrafialovým zářením, které dokáže díky vlnové délce 222 nm účinně zlikvidovat nejen SARS-CoV-2, ale také všechno obdobně strukturalizované viry typu chřipka.

O těchto vlastnostech záření se ví již dlouhá léta, proto také ve zdravotnických zařízeních, v letadlech či na veřejných místech je pouíván k rychlé dezinfekci prostor bez zápachu chlóru. Většinou jsou však využívány tzv. gemicidní lampy s vlnovou délkou 253,7 nm, které spolehlivě naruší buněčnou strukturu virů a bakterií, ale zároveň je toto záření škodlivé i pro člověka, proto by v době ozařování neměl být přítomen jak člověk, tak ani zvíře.

Nová studie tak potvrdila a prokázala, že vlnová délka 222 nm je také velice účinná a navíc není škodlivá pro člověka, lidský zrak nebo pokožku. Během rozsáhlých testů se zjistilo, že za dobu pouhých 30 sekund dokáže toto záření zabít až 99,7% viru SARS-CoV-2. Využití pro lampy s touto vlnovou délkou jistě našli ve všech veřejných místech, kde by mohly být zapnuty nepřetržitě. Při masivním nasazení těchto lamp by se mohl rapidně snížit počet nakažených lidí. V konečném důsledku je to možná lepší a levnější řešení než očkování celé populace Země.

Zdroj: Hiroshima-u.ac