Foto: Pixabay

Mnoho lidí se domnívá, že katolická církev je zastaralým přežitkem středověku. Není tomu tak, právě katolická církev jde s dobou a vyjádřila se i k vývoji umělé inteligence. Vatikán vývoj této technologie nezavrhl, ale jen se pokusil stanovat jistý etický kodex, který má sloužit jako jakési mantinely, za které by člověk již jít neměl.

Chce se zkrátka vyvarovat tomu, že nastane RUR, kdy roboti budou vládnout lidem. Již v dnešní době pomáhá umělá inteligence mnoha profesím a lidem ulehčit život. I když v tuto chvíli je stále spekulativní, zda již máme umělou inteligenci. Takovou, která je schopna uvažovat a přemýšlet. Prozatím totiž máme spíš algoritmus, který využívá zkušenosti nabyté studiem databází.

„Umělá inteligence musí být vedena pevnými etickými zásadami, které vycházejí z celosvětových tradic lidských práv.“

Lidé však chtějí dosáhnout té opravdové inteligence, a z toho důvodu vyvolává tato snaha i etické obavy. Nový etický kodex, který má usměrnit vývoj, vydal přímo Vatikán a již nyní se k němu zavázali takoví giganti, jako jsou Microsoft a IBM. Oficiálně pak tento kodex představil přímo svatý otec František, prezident Microsoftu Brad Smith a výkonný viceprezident IBM John Kelly.

„Katolická církev není odborník na technologii, ale je odborník na hodnoty. Cílem této spolupráce je pochopit, jak technologii využívat v souladu s těmito hodnotami.“

Tento kodex  se obsahově mimo jiné zabývá ochranou práv lidí a především těch slabších či nějak znevýhodněných nebo se v něm dočteme o zavedení nové regulace pro technologii rozpoznávání obličejů. Jde totiž o to, aby osoba či organizace odpovědná za provoz této technologie měla povinnost u analýzy obličejů vysvětlit, jaký je účel nebo cíl této analýzy.

Podle Vatikánu je potřeba polidštit technologie, aby například počítač při přijímacím pohovoru nerozhodl podle nějakých statistických údajů v neprospěch uchazeče a vyvarovat se, abychom se my, lidé, podřizovali technologiím.