Díky nejsilnějšímu optickému teleskopu světa byl objeven vesmírný mrak plynu, jehož stáří se odhaduje na neskutečných 14 miliard let. Australští vědci ze Swinburne University of Technology pro tento objev využili optický teleskop, který se nachází na observatoři W. M. Kecka, který se nachází na Havaji. V momentě, kdy došlo k objevu tohoto prehistorického plynu bylo již od počátku jasné, že se jedná o velký objev. 

Nález zbytkových mračen po Velkém třesku je velice ojedinělá událost, která se v historii lidstva odehrála pouze třikrát. Další věc, která činí tento plyn unikátní je podle dosavadních poznatků fakt, že i přes svůj věk by měl být „čistý“. V praxi to znamená, že je nepoznamenaný okolím a je tudíž v takové podobě, v jaké byl při svém vzniku, tj. v době Velkého třesku.

Podle profesora Michaela Murphyho by tento nález mohl významně přispět k bádání po prvních galaxiích a rozluštění několika otazníků ohledně jejich formování. Prohlásil také: „Všude kolem nás se nachází vesmírný plyn, jedná se však o znečištěný plyn různými těžkými kovy jako následek exploze hvězd. … Jedná se o v čase zmražený fosilní relikt Velkého třesku, z něhož se dá poznat, proč a jak byly tehdy formovány první galaxie.“

Zda se nakonec povede získat vzácné vzorky či zda naplní nové bádání očekávání vědců je prozatím otázkou. Nezbývá než čekat, zda se například potvrdí některé z teorií Stephena Hawkinga, který těsně před svou smrtí vydal publikaci zabývající se právě Velkým třeskem.