Foto: Pixabay

Vědci zabývající se vývojem umělé inteligence se spojili s astrofyziky a společně vytvořili první simulaci vesmíru. Výsledkem použití modelu Deep Density Displacement byla až nečekaně přesná 3D simulace, která je navíc schopna určit i takové údaje, které neměla umělá inteligence zadány.

Z tohoto výzkumu se tak vyklubalo nečekané překvapení, ale zároveň i otázka, jak mohla umělá inteligence vytvořit tak detailní a přesný model bez potřebných údajů. Spoluautorka projektu, Shirley Ho, konstatovala: „Je to, jako kdybyste učili software na rozpoznávání obrázků pomocí fotek psů a koček, a najednou by dokázal rozeznat slona.

Za normálních okolností je potřeba do počítačového systému zadat nepředstavitelné množství údajů a následně pak vytvořit tisíce simulací, z nichž se určí právě ta jedna nejpravděpodobnější. Shirley Ho tak spolu se svým týmem vytvořila umělou neuronovou síť, čímž se proces výrazně zrychlil. Celý systém pak dostal název Deep Density Displacement Model (D^3M) a je nastaven tak, aby se sám dokázal učit z dat, která dostane.

Po vytvoření umělé neuronové sítě do ní vědci integrovali zhruba 8 tisíc simulací, které již existují. Poté předali D^3M podklady pro nové simulace. Na rozdíl od starého systému, kde jedna simulace trvala několik minut, zde trvá jen 30 milisekund. Nyní tak mohou sledovat třeba vliv gravitace při Velkém třesku, apod.