Je známým faktem, že užívání marihuany způsobuje jisté změny v našem organismu a dokonce má i nepříjemný dopad na počet spermií. Nová studie, která byla nedávno publikovanáv časopise Epigenetics prokazuje daleko závažnější problém, než se všichni až doposud domnívali.

Vědecký tým srovnával spermie u dvou skupin potkanů. První skupina měla být pod vlivem tetrahydrocannabinolu (THC), účinná psychotropní složka v konopí. Druhá skupina naproti tomu měla být bez závislosti na THC.

Výsledky z této analýzy pak porovnával se vzorky získanými u obdobných mužských skupin. Testováno bylo 24 mužů, kteří jsou závislí na týdenní dávce marihuany a skupina mužů, kteří neužívali marihuanu více než desetkrát za život. V závěru došli k zjištění, že v obou případech (jak u lidí tak u potkanů) došlo k nenávratným genetickým změnám v buňkách spermií.

Podle Susan Kay Murphyové, spoluautorky studie je DNA jakýsi soubor pokynů pro tvorbu proteinů a geny jsou jen podskupinou tohoto velkého seznamu. Problém s THC je, že neovlivňuje přímo geny, ale ovlivňuje způsob jakým jsou využívány – to znamená která instrukce následuje či která bude naprosto ignorována.

Následkem poškození instruktážní sady, kterou si každá spermie nese s sebou, může být poškození vývoje embrya a dorůstání jedince. Uvažujeme-li, že konkrétní sada genů se stará o dorůstání orgánů, druhá se zase stará o prevenci proti rakovině a potlačování nádorů, atd. Jinými slovy pokud otec kouřil před početím marihuanu, může tím zařídit, že jeho dítě bude mít velice zvýšenou pravděpodobnost výskytu rakoviny.

Podle vědců je však tato studie ještě v plenkách a testovací vzorek byl příliš malý, než aby měl lékařsky prokazatelnou vypovídací hodnotu. Jedná se však o dosti výrazné varování, které by mělo přimět uživatele marihuany zamyslet se nejen nad svým zdravím, ale také nad zdravím svých potomků.

ZDROJ: The Verge