Foto: Pixabay

V dnešní době je přenos dat nebo obecně signálu nezbytný. Proto se vědci snaží přijít na takovou sloučeninu, která by umožnila přenos signálu s minimálními ztrátami, protože až doposud dochází při přenosu signálu k větším či menším ztrátám. Velký objev v tomto odvětví zaznamenali vědecký tým z Brna, který sestával i z odborníků ze Západočeské univerzity v Plzni a dále pak z vědců z Německa či Rakouska.

Konkrétně se tento brněnský výzkum zaměřil na vlastnosti telluridu bismutu s příměsí manganu. Mangan v této směsi způsobí, díky magnetismu, naprostou změnu ve struktuře látky, takže se z ní de facto stává supravodič. Pro větší názornost se dá tento materiál představit jako lístkové těsto, kde jedna vrstva je zhruba jeden nanometr tlustá.

 

 

Jan Minár ze Západočeské univerzity konstatoval: Specifikem výzkumu bylo úzké propojení experimentálních a teoretických metod. Za pomoci kvantověmechanických výpočtů se nám podařilo popsat magnetické vlastnosti tohoto systému. Do budoucna tyto výpočty umožní předpovídat další nové materiály.

Pro detailní výzkum využili transmisní elektronový mikroskop TITAN, který jim umožnil sledovat přímo atomární strukturu daného materiálu. Vědci doufají, že se jim podaří nalézt takovou sloučeninu, která za běžných podmínek dosahuje nulového odporu. Nyní sice dokáží vést proud bez odporu, ale pouze při teplotě -260 stupňů Celsia. Pokud by se to nakonec vědcům povedlo, významně by to urychlilo vývoj kvantových počítačů.

ZDROJ: Ihned.cz