U nás v České republice přišlo Ministestvo průmyslu a obchodu s poměrně efektivním nápadem. Nechalo totiž vypracovat přehlednou mapu všech subjektů a institucí ze soukromého i akademického sektoru, které se nějakým způsobem zabývají vývojem umělé inteligence.

Cílem celého projektu pak je dopomoci těmto subjektům, aby snáze navázaly spolupráci a na vývoji umělé inteligence mohli pracovat společně a tím také efektivněji. Vývoj této mapy koordinovala agentura CzechInvest. Tato agentura se dlouhodobě zabývá různými oblastmi a sférami, které spadají do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Nově tak má na starosti i podporu spolupráce na poli umělé inteligence. 

Ministerstvo chce vývoj umělé inteligence aktivně podporovat ze strany státu, protože právě v této oblasti vidí velký potenciál nejen pro vědu, ale i pro náš stát. Podle určité skupiny odborníků by naše země při dostatečně vstřícné legislativě a podpoře státu mohla být jakýmsi centrem pro vývoj umělé inteligence v rámci Evropské unie. 

Stejně jako i jiné projekty, i tento se ve své podstatě setkává se zajímavou otázkou. Co to vlastně je umělá inteligence? Je nutné si přiznat, že v současné době žádná umělá inteligence neexistuje a všechno, co se za tímto pojmem dneska skrývá je jen výsledek strojového učení nad obrovskou databází. Velice zjednodušeně se jedná o algoritmus, který reaguje na skutečnost podle nejpravděpodobnějšího modelu získaného právě z množství dat v databázi. V žádném případě tedy nejde o samostatně myslící a uvažující technologii.

ZDROJ: MPO