Foto: Freepik

Jak by Cognify mělo fungovat?

Cognify by místo tradičního uvěznění využívalo umělé vzpomínky ve virtuálním prostředí. Vězni by byli vystaveni simulovaným zážitkům generovaným umělou inteligencí, které by byly přímo implantovány do jejich mozku. Tento proces by zahrnoval vytváření vizuálních informací a jejich dodávání do mozku, stejně jako manipulaci s DNA a RNA spojenou s tvorbou paměti, aby se vytvořily dlouhodobé vzpomínky.

Al-Ghaili věří, že takový systém by mohl fungovat na základě studií provedených na zvířatech. Například výzkum publikovaný v časopise Nature zjistil, že vzpomínky mohou být tvořeny zlomenými a opravenými řetězci DNA, což naznačuje, že obdobný proces by mohl být použit i u lidí.

Foto: Freepik

Etické otázky a technologické výzvy

Samozřejmě, realizace takového systému by čelila obrovským etickým a technologickým výzvám. Manipulace s lidskou pamětí a vědomím by vyžadovala důkladnou regulaci a hluboké zamyšlení nad lidskými právy. Al-Ghaili tvrdí, že by tento systém mohl být reálný během deseti let, ale jen pokud by byla překonána etická omezení.

Sci-Fi nebo možná budoucnost?

Pro mnohé tato představa evokuje děsivé scénáře z filmů a seriálů. Například epizoda „The Sentence“ z rebootu The Outer Limits z 90. let představuje vědce, který vynalezne virtuální vězeňský systém simulující celý doživotní trest během několika minut. Tento vědec se nakonec sám stane obětí svého vynálezu, což ho vede k uvědomění si hrůznosti svého počinu.

Realita nebo fikce?

Představa virtuálního vězení je fascinující i děsivá zároveň. Ačkoliv technologie, jako je Cognify, je zatím jen v teoretické rovině, rychlý pokrok v oblasti umělé inteligence a neurověd naznačuje, že podobné systémy by mohly být jednoho dne skutečností. To, zda se takový systém stane běžnou praxí, bude záležet nejen na technologických možnostech, ale také na společenské diskusi o etických a morálních otázkách.

Pokud vám tato myšlenka nevyvolává mráz po zádech, možná jste již napůl v Matrixu. Celou epizodu „The Sentence“ si můžete zdarma prohlédnout na YouTube, což možná stojí za zvážení, než se vydáme do budoucnosti, kde se vězení odehrává v našich myslích.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)