Foto: Freepik

Nový krok v robotice: RoboGrocery

RoboGrocery je výsledkem práce výzkumného týmu z Massachusetts Institute of Technology Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL). Tento inovativní systém kombinuje pokročilou technologii vidění, motorickou propriocepci, měkké taktilní senzory a nový algoritmus. Tato kombinace umožňuje robotům balit nepředvídatelné předměty pohybující se po dopravním pásu s vysokou přesností a citlivostí.

„Výzvou je činit okamžitá rozhodnutí o tom, zda předmět zabalit nebo ne, bez jakýchkoli předpokladů o jeho vlastnostech,“ vysvětluje Annan Zhang, Ph.D. student na MIT CSAIL a jeden z hlavních autorů projektu. „Náš systém měří každou položku, určuje, zda je křehká, a podle toho ji buď zabalí okamžitě, nebo ji uloží do vyrovnávací paměti pro pozdější zabalení.“

Experimenty a výsledky

Výzkumníci provedli sérii experimentů, během kterých RoboGrocery zpracoval různé potraviny. V těchto testech bylo vybráno deset položek, které byly umístěny na dopravní pás v náhodném pořadí. Výsledky byly ohromující – RoboGrocery dokázal provést devětkrát méně škodlivých manévrů než systémy bez senzorů a 4,5krát méně než systémy založené pouze na vidění.

Představte si situaci: Po dopravním pásu sjíždí hrozen a plechovka polévky. RGB-D kamera detekuje oba předměty, odhaduje jejich velikosti a polohy. Chapadlo robota jemně sbírá hrozny, měří tlak a deformaci, čímž určuje jejich jemnost. Algoritmus přiřadí vysoké skóre jemnosti a umístí hrozny do vyrovnávací paměti. Poté chapadlo sebere plechovku polévky, která není jemná, a zabalí ji přímo do koše. Po zabalení všech nekřehkých předmětů se robot vrátí k hroznům a opatrně je umístí navrch, aby nebyly rozdrceny.

Přestože je RoboGrocery stále ve výzkumné fázi, jeho potenciální využití je rozsáhlé. Mohl by být použit nejen v obchodech s potravinami, ale také v různých online balicích scénářích, při stěhování nebo ve třídicích centrech.

Výzkumný tým však uznává, že je stále prostor pro vylepšení. „Naše současné metody uchopení jsou poměrně základní, ale jejich vylepšení by mohlo vést k významným zlepšením,“ říká Zhang. „Optimalizace směru uchopení pro minimalizaci neúspěšných pokusů a efektivní manipulace s předměty v nepříznivých orientacích by mohly být klíčové.“

Závěr

RoboGrocery je významným krokem vpřed v oblasti robotiky. Jeho schopnost zpracovávat různé předměty s vysokou citlivostí a přesností přináší nové možnosti do světa automatizace. Jak řekl Robert Wood, profesor elektrotechniky na Harvard University: „Autoři se zabývali dlouhodobým problémem v robotice – manipulací s choulostivými a nepravidelně tvarovanými předměty – holistickým a bioinspirovaným přístupem. Jejich použití kombinace vidění a hmatového snímání napodobuje lidské schopnosti a stanovuje benchmark pro budoucí výzkum v oblasti manipulace.“

MIT CSAIL tým tímto projektem nejen ukázal sílu integrace více senzorických modalit v měkkých robotických systémech, ale také otevřel dveře pro další inovace a zlepšení v této dynamicky se rozvíjející oblasti.

Zdroj: TheRobotReport.com (odkaz)