Foto: Pixabay

Nyní však vědci přišli s velice nešťastnou zprávou. Zjistili totiž, že Slunce se probouzí k životu a vstupuje do nového slunečního cyklu. Pokud dojde jen k mírnému zvýšení jeho aktivity, nebude pravděpodobně žádný problém. Pokud však s pravděpodobností dvanácti procent dojde k obrovským slunečním erupcím a výronu koronální hmoty, začnou ve velkém dopadat jeho částice do naší atmosféry a způsobí silnou geomagnetickou bouři.

Právě tato geomagnetická bouře může způsobit zhroucení celosvětového internetu. Na otázku, zda je lidstvo na to připraveno odpověděli vědci následovně – stejně jako v případě koronaviru ne. Otázku připravenosti řeší i letošní ročník konference o datové komunikaci SIGCOMM (Special Interest Group od Data Communication).

Foto: Pixabay

Nejvíce ohroženým regionem je pak dle studie Severní Amerika, kde by výpadek mohl trvat až několik měsíců. Dle statistických údajů by však jediný den bez internetu znamenal pro ekonomiku USA ztrátu 7,2 miliard dolarů. V případě výpadku na několik měsíců by škody byly nedozírné.

V případě běžných mírných slunečních erupcí se zapojí do práce magnetické pole Země, po jehož siločárách se nabité částice ze Slunce svezou a vytvoří tak polární záři. Pokud však dojde k mohutné erupci a tyto částice projdou atmosférou, mohou vyřadit z provozu elektrické zařízení, družice, počítačové systému či rozvodné sítě elektrické energie. Ty jsou však mnohdy plánovány tak, aby podobným geomagnetickým bouřím uměli čelit.

Designéři rozsáhlých internetových sítí a datových center však toto riziko ve velkém přehlíželi. Díky tomu je ale internet ve velkém nebezpečí. Dalším ohrožením internetu může dojít v případě narušení zesilovačů u podmořských datových kabelů, který se opakuje každých 50 až 150 kilometrů a je extrémně citlivý na geomagnetické solární bouře. Nezbývá než doufat, že technologičtí giganti jako je Google a Facebook zlepší zabezpečení svých datových center nejen proti hackerům, ale také proti dalším vlivům. V případě výpadku internetu bude asi jedinou zemí, která bude minimálně postižená, Ruská federace.

Zdroj: Forbes.cz (odkaz)