Zdroj:  Pixabay

Mnoho lékařů a vědeckých pracovníků z celého světa podepsali tzv. Deklaraci podle které má pandemie koronaviru i jiné a při tom podle jejich názoru daleko účinnější řešení. Tím řešením má být cílená ochrana vymezených ohrožených skupin. Tato skupinka signatářů většinou zastávají názor, že ochránit několik skupinek obyvatel je zkrátka lepší než lockdown.

Deklarace byla již od svého zveřejnění 5. října podepsána více než 6 000 lékaři a vědci i z renomovaných univerzit, jako je Harvard, Oxford či Stanford. Za celou deklarací pak stojí epidemiologové Martin Kulldorff, Sunetra Gupta a Jay Bhattacharya, kteří prosazují teorii, že by se měla společnost kastovat do jednotlivých skupin dle rizika ohrožení a na tyto jednotlivé skupiny by se pak měli vztahovat i příslušná vládní nařízení.

Při včasném zavedení této cílené ochrany pak k lockdownu skutečně nemusí vůbec dojít. V případě České republiky však je velký problém v tom, že určitá část občanů trvala na počátku léta na otevření hranic, aby mohli jet k moři a na dovolenou. Kdyby v té době, popřípadě koncem srpna, Vláda ČR nasadila toto cílené opatření, nemusela se naše země dostat do takové situace, za kterou může navíc naše vlastní nedisciplinovanost.

V ideálním případě, kdy je včas nasazena cílená ochrana se předejde jak ekonomickým, tak i sociálním dopadům v podobě nezaměstnanosti, ukončování živností, deprese, sebevraždy, atd. Vše je ovšem závislé na poslušnosti občanů. Pokud se ustanoví, že pro seniory platí zvláštní karanténa a oni neuposlechnou a budou dál volně chodit po městě, celá teorie postrádá smysl.

Zdroj: The Guardian.com, Times Herald Online.com